Innmelding i Bondeungdomslaget i Oslo (BUL)

Namn:
Adresse:
Postnummer:
Poststad:
Telefon heime:
Mobil:
Telefon arbeid:
E-post:
Fødselsdato:
Fødestad:
  Idrottslaget
  •   Friidrett
  •   BVT
  •   Langrenn
  Leikarringen
  Songlaget
  Teaterlaget
  Barnelaget (folkedans)
  Ikkje medlem av særlag

Kontaktinfo for dei under 15 år:

Føresette:
Telefon:
E-post:
Anna:

Føremålet

Bondeungdomslaget i Oslo (BUL) har som føremål å samla norsklyndt bondeungdom til samvære og samarbeid på heimleg grunn og gjeva landsungdom i hovudstaden vern og hjelp. Laget vil auka vyrdnaden for bonden og bondeyrke og arbeida for atterreising av det norske folkemålet, for edruskap og for nasjonalt sjølvstende i alle leier. Bondeungdomslaget er lokallag i Noregs Mållag og Noregs Ungdomslag. [Føremålsparagrafen er frå 1902.]

Som medlem i BUL har du desse rabattane:

Medlemsskap via BUL sin web blir godkjent når føremålsparagraf er akseptert og kontingent betalt.

Eg har gjort meg kjend med og vil arbeide for føremålet til laget. Eg har gjort meg kjend med at eg som medlem i Bondeungdomslaget i Oslo også blir medlem i Fylkesmållaget Vikværingen, Bygdelagssamskipnaden, Noregs Ungdomslag og Noregs Mållag.

  Eg har lese føremålet og godteke det.
Dato/Underskrift:

 

-------------------------------------------------------------------------